Sorg-Saem

Disclaimer

Het gebruik van de op deze website ter beschikking gestelde informatie m.b.t. astraia en Obdough geschiedt voor eigen rekening en risico. De gebruiker is er zich van bewust dat en verklaart zich ermee akkoord dat Sorg-Saem B.V. generlei verantwoordelijkheid accepteert voor de juiste installatie, aanpassing, interpretatie en omzetting van opgeslagen gegevens in astraia en Obdough.